GIỚI THIỆU

Công ty Cổ Phần Quản Lý Xây Dựng ATV (ATV) được thành lập tháng 03/2012. Hiện nay, ATV là công ty chuyên về thiết kế kiến trúc và thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.
Sứ mệnh của chúng tôi:
 

  Thay đổi cách nhìn và cảm nhận của khách hàng về tính chuyên nghiệp trong qui trình, chất lượng thi công xây dựng của nhà thầu Việt Nam. Đồng thời, ATV cũng là công ty xây dựng đầu tiên của Việt Nam tiên phong và đạt tiêu chuẩn Nhật Bản trong lĩnh vực chuyên môn của mình  

Hiện tại, ATV đã và đang áp dụng các tiêu chuẩn cũng như văn hoá xây dựng Nhật Bản vảo các dịch vụ thiết kế và thi công xây dựng. Đồng thời, không ngừng tìm kiếm cơ hội để học hỏi và cải tiến chất lượng công việc của mình.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU